O nás

Firma byla založena koncem roku 1998. Po zkušenostech mého manžela ve vedení u jiných bezpečnostních služeb jsme se rozhodli, že založíme vlastní bezpečnostní službu.

Kvůli pracovní vytíženosti mého manžela byla založena koncese u Živnostenského úřadu v Nymburce na mé jméno. Manžel ve firmě působí jako spolupracující a též vystupuje ve vedení firmy nedílnou měrou.

Ihned po získání koncesní listiny jsme zahájili ostrahu dnes již neexistující Tavírny sýrů Nymburk s.r.o.. Zanedlouho poté následovaly další objekty – Sequana Luštěnice s.r.o., Bostas s.r.o., Mladá Boleslav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, atd. Zdaleka nejsme nováčkem na trhu v oblasti bezpečnostních služeb. V minulých letech jsme hlídali jak potravinářské tak průmyslové podniky, staveniště, kulturní akce a v menší míře též prováděli ostrahu fyzických osob.

Naše podnikání soustředíme na území středočeského kraje a Prahu, která je pro nás velmi lukrativní tím, že zde jako agentura stále působíme. Pravdou je, že není výjimkou, že nabízíme naše služby i nad rámec středočeského kraje, k čemuž nás hlavně přivedlo to, že naši stálí zákazníci se též rozšiřují nad tento rámec a to především stavební firmy, kterým poskytujeme ostrahu při realizaci jejich staveb. Tyto firmy nás často oslovují a to z důvodů flexibility a toho, že používáme vlastní stanoviště pro strážné (karavany).

U našich zaměstnanců osobně provádíme školení bezpečnosti práce a protipožární školení. Každý rok musí zaměstnanci dokládat zdravotní prohlídku a výpis z rejstříku trestů.

Při výběru zaměstnanců do trvalého pracovního poměru dbáme na to, aby byl zaměstnanec komunikativní, fyzicky a duševně schopný k výkonu služby a svým vystupováním reprezentoval naší službu. Dále požadujeme minimální vyučení v jakémkoliv oboru, nemá-li zákazník vyšší nároky na vzdělání (maturita, znalost cizích jazyků atd.).

 

2010 © Agnes-01 | created by websession.cz